GIẢI THƯỞNG

 
GIẢI THƯỞNG AGODA

GIẢI THƯỞNG AGODA

Apr 2017
Sanouva Sài Gòn đã được vinh danh là top 50 khách sạn tại Việt Nam và top 1000 ...
Đánh giá cao trên Booking.com nhiều năm liên tiếp

Đánh giá cao trên Booking.com nhiều năm liên tiếp

Sep 2016
Booking.com B.V., thuộc Tập Đoàn The Priceline Group (Nasdaq: PCLN), sở hữu và điều ...
Chứng nhận xuất sắc từ TripAdvisor 2016

Chứng nhận xuất sắc từ TripAdvisor 2016

May 2016
Khách sạn Sanouva Sài Gòn vinh dự nhận được chứng nhận xuất sắc từ ...
Giải thưởng Agoda 2010

Giải thưởng Agoda 2010

Apr 2016
Khách sạn Sanouva Sài Gòn vinh dự nhận Giải thưởng Agoda 2010
Đánh giá cao trên Hotels.com trong nhiều năm liên tiếp

Đánh giá cao trên Hotels.com trong nhiều năm liên tiếp

Dec 2015
Khách sạn Sanouva Sài Gòn được Đánh giá cao trên Hotels.com  trong nhiều ...
Giải thưởng khách sạn giá tốt của Hotelclub

Giải thưởng khách sạn giá tốt của Hotelclub

Dec 2015
Khách sạn Sanouva Sài Gòn vinh dự nhận giải thưởng khách sạn giá tốt của ...
Giải thưởng “The Guide Awards” nhiều năm liền

Giải thưởng “The Guide Awards” nhiều năm liền

Dec 2014
Giải thưởng “The Guide Awards”  là một chương trình thường niên của ...