Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG

Feb 2020
Sanouva Sài Gòn xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp với đội ngũ nhân viên xuất sắc. Chúng tôi chú trọng nâng cao kỹ năng và tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên. Chúng tôi có chính sách phúc lợi tiên tiến, môi trường làm việc văn minh, thân thiện để nhân viên luôn cảm thấy Sanouva là nơi phát triển nghề nghiệp và là ngôi nhà thứ hai của mình.