Giải thưởng khách sạn giá tốt của Hotelclub - Dec 2015

 

HotelClub là một trang web bán phòng hàng đầu thế giới và được thành lập vào năm 1996. 

HotelClub cung cấp hơn 74.000 lựa chọn nơi ăn nghỉ tại hơn 7.400 thành phố trên toàn thế giới trong suốt 141 quốc gia . Giải thưởng hàng năm đã được Hotelclub thực hiện từ năm 2006, công nhận các đặc tính nổi bật nhất của các khách sạn trên toàn thế giới . Kể từ khi thành lập đến năm 2012 , khách sạn Sanouva liên tục đã được công nhận là ứng cử viên xứng đáng nhất cho giải thưởng "Top Hotel trên một ngân sách shoestring "

award-winner