Liên hệ

Khách sạn Sanouva Sài Gòn
Số 177, đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Tel: +84 2838 275 275
Fax: +84 2838 235 678

Họ tên : (*)
Email : (*)
Địa chỉ : (*)
Điện thoại : (*)
Liên hệ tới phòng : (*)
Tiêu đề : (*)
Nội dung : (*)
Mã bảo vệ : (*)