Press

VIETNAMESE AFTERNOON TEA IN SAIGON

VIETNAMESE AFTERNOON TEA IN SAIGON

Nov 2021

Một buổi chiều đẹp trời, hàn huyên với bạn bè, đàm phán với đối tác hay chỉ đơn giản là tìm một nơi lý tưởng để thưởng trà theo một cách rất bình thường mới thì Trà Chiều là một gợi ý thú vị dành cho bạn.

MAKE YOUR OWN MOON-CAKE

MAKE YOUR OWN MOON-CAKE

Sep 2017
Your Mid-Autumn Encounter is right here waiting for you to explore.
AREA CODE UPDATE

AREA CODE UPDATE

Jun 2017
Area code of Ho Chi Minh City will be changed to 28 instead of 08 from Jun 17th 2017.
AGODA 2016 CIRCLE AWARDS

AGODA 2016 CIRCLE AWARDS

Apr 2017
Congratulation Sanouva Saigon Hotel for new achievement. 
S

SHARING

Apr 2017
Thank you for joining with Sanouva Team.
MANAQUIN CHALLENGE SHOOT

MANAQUIN CHALLENGE SHOOT

Dec 2016
As you know, The Mannequin Challenge is a viral Internet video trend where everyone remains frozen in action like mannequins while a video is recorded.
LÊ CÁT TRỌNG LÝ and "HERE, THERE AND EVERYWHERE"

LÊ CÁT TRỌNG LÝ and "HERE, THERE AND EVERYWHERE"

Sep 2016
Welcome singer/ song writer Lê Cát Trọng Lý come to Sanouva Saigon Hotel.
 
MAKING MOON CAKE CLASS

MAKING MOON CAKE CLASS

Sep 2016
MOON CAKE is the quintessential part of Mid-autumn Festival.