THÔNG BÁO SỬA CHỮA

renovation

Cung cấp dịch vụ hoàn thiện nhất cho khách hàng đã luôn là nhiệm vụ hàng đầu Ban Giám Đốc khách sạn Sanouva Sài Gòn đặt ra. Khách sạn sẽ đóng cửa sữa chữa từ ngày 16/8/2018 đến hết 20/10/2018.
Khách sạn chúng tôi sẽ ngừng đón khách trong thời gian trên để tránh ảnh hưởng đến khách.

Nếu cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với khách sạn theo sales@sanouvahotel.com hoặc +84 2838 275 275.

Trân trọng,